Panamera Turbo Executive G2, achatgraumetallic, 1:43